Ma 2024. jnius 25. kedd, Vilmos napja van.

Kezdõlap

Közbeszerzési információk
Az Országgyûlés a közpénzek ésszerû felhasználása átláthatóságának és széles körû nyilvános ellenõrizhetõségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében - összhangban a közbeszerzések terén nemzetközi szerzõdéseinkkel és az Európai Közösség jogszabályaival – alkotta meg a közbeszerzési törvényt.

A közbeszerzési szabályrendszer a versenyelvû szabályai révén azt segíti elõ, hogy a közbeszerzési szerzõdéseket mindenfajta diszkrimináció nélkül a legjobb ajánlatot tevõ nyerje el: az, akinek ajánlata leginkább eleget tesz „a pénzért valódi értéket” (best value for money) elvének. A közbeszerzés a közpénzbõl megvalósított beszerzések racionális költségkihatását, a közpénzbõl beszerzett javak optimális minõségét, az államháztartási forrásokból lebonyolított beszerzések átláthatóságát és az esélyegyenlõségen alapuló verseny megvalósulását tudja elõsegíteni. A versenysemlegesség, az átláthatóság és az ellenõrizhetõség pedig csökkenti a korrupciót, és megakadályozza a közpénzekkel való visszaéléseket is.

A törvény három közbeszerzési értékhatárrendszert és ehhez kapcsolódó három - egymástól nem teljes mértékben eltérõ - eljárási rendet különböztet meg: az európai közösségi értékhatárokat elérõ vagy azt meghaladó értékû közbeszerzéseket, továbbá az ún. nemzeti értékhatárokat elérõ, de a közösségi értékhatárokat el nem érõ értékû közbeszerzéseket, és végül a nemzeti értékhatárok alatti értékû közbeszerzéseket (ún. egyszerû közbeszerzési eljárás). A különbözõ értékû közbeszerzéseket a törvény külön részei szabályozzák:
- az európai közösségi értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzéseket a törvény második része (21-239. §),
- az ezek alatti, de egyben a nemzeti értékhatárokat elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzéseket a törvény harmadik része (240-291. §),
- a nemzeti értékhatárok alatti értékû közbeszerzéseket pedig a törvény negyedik része (292-302. §) szabályozza.
 
 • Ajánlattételi felhívások  ( 1 elem )

   

   

 • Közbeszerzési tervek  ( 1 elem )

   

   

 • Összegzés - Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról  ( 1 elem )

  Önkormányzatunk, mint ajánlatkérõ az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Ezt az összegezést az Európai Bizottság, illetõleg a Közbeszerzések Tanácsa kérésére meg kell küldeni. Az Európai Bizottság részére az összegezést a Közbeszerzések Tanácsán keresztül kell megküldeni.

   

 • Szerzõdések  ( 1 elem )

  Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerzõdést a nyertes szervezettel (személlyel) kell az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelõen írásban megkötni. A szerzõdés nyilvános, annak tartalma közérdekû adatnak minõsül. A szerzõdés nyilvánosnak minõsülõ részét az ajánlatkérõ - amennyiben rendelkezik honlappal - a szerzõdés megkötését követõen haladéktalanul köteles közzétenni honlapján.

   

Közadatkeresõ
 
logo_fvm.jpg
logo_umvp.png
emva_logo.jpg
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

© 2024 regi.csany.hu
Joomla! egy GNU/GPL Licensz alatt kiadott szabad szoftver
IT-Nav Hungary :: Online marketing :: Webdesign :: Honlap fejleszts :: Webruhz kszts :: Trhely :: Domain nv bejegyzs :: SharePoint